Tjänster Hundmassage

Hundmassage är en fantastiskt behandlings metod och kan användas till mycket t.ex få en status på hundens kropp, hålla kroppen mjuk och smidig så att skador förebyggs.

Hundmassage

Jag håller till på Gällsta gården där jag har en egen lokal där jag kan ta emot er och din hund, enstaka fall gör jag hembesök men det sker väldigt sällan.

Indikationer på att en massage behandling kan vara aktuellt för din hund:

Muskelspänningar

Rörelseinskränkningar

Muskelkramper

Stela och styva leder

Motstånd, tvekan och svagheter och annat arbete

Dålig cirkulation

Subakut efter skada på muskel, sena eller ledband

Trötthet

Nervositet m.m

För att läsa mer om massage och friskvård besök Axelsons Animal Massage School

Hur går en behandling till?

Normalt tar en massagebehandling mellan 20min - 1h, helt beroende på individ och problematik, men första besöket kan ta lite längre tid också. Vid första besöket ställer jag frågor för att förstå din hund bättre. Som tex Vad används den till? Hur kan en normal vecka se ut för din hund? Ev medicinsk historia? Oftast vill jag titta på hunden i rörelse både rakt fram och på volt.hundmassage Sen går jag igenom hunden och efter det lägger upp en lämplig behandling för just din hund. Om intresse finns ger jag även exempel på bra tränings övningar och hur du ska kunna underhålla din hund till nästa behandlings tillfälle.

Pris

Milersättning tillkommer över en mil á 18.50:-/mil

395:- / hund

Finns två betalningssätt

Faktura - betalas inom 10 dagar

Swish - betalning sker direkt på företagsswishen, gå in på getswish.se för mera info