Tjänster Homeopati

Homeopati handlar om helheten av en individ. Alla symptom är lika viktiga att räkna med för att man skall kunna hitta det medel som passar in bäst.

Homeopati

Som utbildad klassik homeopat är det viktigt för mig att man tittar på helheten av en individ, alla symtom är viktiga för att man ska kunna få en så bra bild av djuret som möjligt och för att man ska hitta rätt medel och komma till rätta med orsaken. Under den tiden jag arbetat och med den erfarenheten jag har fått har jag sett att i många fall där sjukdomstillståndet gått ganska långt är det ibland svårt att hitta rätt homeopatmedel och använder mig då av mineraler, örter och andra kosttillskott för att starta en så skonsam läkning som möjligt.

För att läsa mer om vad homeopati är besök gärna Arcanum-Skolan

Hur går en behandling till?

Första mötet/konsultation går ut på att få så mycket information det går om ditt djur. Jag ställer frågor om medicinsk historia, vad symtomen blir bättre/sämre av, avföring, mat mm. Allt som kan vara relevant för att få en så bra bild som möjligt av ditt djur. Sen tittar jag på ditt djur och känner igenom för att se om det kan finnas ev rådnad, spänningar mm. Mötet tar ca 1,5 h, ibland får man homeopatmedel, örter eller kosttillskott direkt men oftast behöver jag åka hem och titta igenom all information som jag fått i lugn och ro. Det kan ta allt från 2-6 dagar innan man får reda på fortsatt behandling, jag ringer oftast eller skickar ett mail med information.

Pris

Milersättning tillkommer över en mil á 18.50:-/mil

500:- Första besök

450:- Återbesök

500:- Telefonkonsultation

Finns två betalningssätt

Faktura - betalas inom 10 dagar

Swish - betalning sker direkt på företagsswishen, gå in på getswish.se för mera info